ANITA'S DAGSPA
Angelltrøa Hovedgård, Trondheim

TELEFON 915 65 432
Facebook: Anitas Dagspa

PERMANENT MAKE-UP TATOVERING

Øyebryn

Kr. 5300,-

Eyeliner kun oppe

Kr. 5200,-

Eyeliner kun nede

Kr. 3800,-

Eyeliner oppe & nede

Kr. 5300,-

Påfyll innen 2 år

1/2 pris

Det er vanligvis påkrevd med ett eller to etterfyll før resultatet blir tilfredsstillende.
Dette er inkludert i behandlingen og må foretas innen tre måneder etter første behandling.
Eventuelle etterfyll utover dette er ikke inkludert i prisen.