Innehaver: Anita Vårvik
Angelltrøa Hovedgård, Trondheim

TELEFON: 915 65 432
Facebook: Anitas DagspaÅPNINGSTIDER
TIRSDAG OG TORSDAG............Kl. 12-19
ANDRE DAGER ETTER AVTALE
LØRDAG/SØNDAG.......................Stengt


AVBESTILLINGER
Skulle du være forhindret fra å komme, ber vi om at
du avbestiller timen senest yrkesdagen før kl. 12.00.

IKKE AVBESTILTE TIMER BELASTES I SIN HELHET